Kredyt samochodowy vs leasing – który lepszy?

Kredyt samochodowy vs leasing – który lepszy?
09 grudnia
17:06 2014

Decydując się na zakup samochodu za pożyczone pieniądze, warto zastanowić się, z jakiego rodzaju kredytu będzie nam najlepiej skorzystać. Kupno pojazdu można bowiem sfinansować za pomocą kredytu samochodowego lub leasingu. Zastanówmy się, który z nich będzie dla nas bardziej korzystny. Co wybrać?

Samochód możemy skredytować nawet w wysokości 100% jego ceny zakupu. Oprocentowanie pożyczki uzależnione jest od takich czynników, jak rodzaj pojazdu, który planujemy kupić, roku produkcji – im nowszy, tym niższe odsetki, rodzaju interesującego nas oprocentowania: zmiennego lub stałego.

Koszt kredytu samochodowego wynika także z wysokości wniesionego wkładu własnego. Banki stosują zabezpieczenia na kredytowanym pojeździe w postaci zastawu rejestrowego, przewłaszczenia i cesji praw z polisy AC. To ostatnie ubezpieczenie będzie stanowiło dla kredytobiorcy dodatkowy koszt, który jednak będzie obowiązkowy. Tylko gdy kupujemy samochód za własną gotówkę lub na kredyt gotówkowy możemy sami decydować, czy ubezpieczymy go dodatkowo polisą AC.

Istotną kwestią zabezpieczenia kredytu samochodowego na pojeździe jest to, że z chwilą niespłacania przez kredytobiorcę długu, instytucja finansowa może ten pojazd przejąć w swoje posiadanie.

Leasing z kolei jest przekazaniem praw do użytkowania przedmiotu umowy (np. samochodu) na czas jej trwania. Za korzystanie z pojazdu uiszczamy raty leasingowe. Właścicielem auta w tym przypadku jest leasingodawca.

Leasing może mieć postać leasingu finansowego lub operacyjnego. Tylko w przypadku tego pierwszego istnieje możliwość wykupu pojazdu. Leasing operacyjny z reguły nie dotyczy pojazdów, tylko maszyn lub urządzeń.

Firmy leasingowe również wymagają ubezpieczenia AC pojazdu będącego przedmiotem umowy.  W zależności od instytucji ta forma kredytowania wymaga wniesienia wkładu własnego w odpowiedniej wysokości. W leasingu jest zdecydowanie mniej zabezpieczeń niż w kredycie samochodowym, a przede wszystkim brak zastawu rejestrowego.

Zaletą kredytu samochodowego jest możliwość (za zgodą banku) sprzedaży auta, nawet  trakcie trwania umowy. Leasing niestety nie daje takiej możliwości, gdyż formalnie nie jesteśmy właścicielem tego pojazdu. Okres spłaty kredytu samochodowego można rozłożyć nawet na 10 lat. W przypadku leasingu raty możemy płacić nie dłużej niż 5lat.